НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ

  Тип извода (обавезно)

  ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОЈУ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

  Име умрлог (обавезно)

  Презиме умрлог (обавезно)

  Датум смрти (обавезно)

  Место смрти (обавезно)

  Датум рођења (обавезно)

  Општина и место рођења (обавезно)

  Име и презиме оца умрлог/е (обавезно)

  Име и девојачко презиме мајке умрлог/е

  Сврха издавања (обавезно)

  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  ЈМБГ (обавезно)

  Број личне карте (обавезно)

  Име и презиме (обавезно)

  Адреса (обавезно)

  Место (обавезно)

  Контакт телефон (обавезно)

  Е-маил (обавезно)

  Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

  Скенирана уплатница

  Сродство са лицем за које се наручује извод (обавезно)

  Уколико нисте законом овлашћено лице доставите пуномоћ